GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN HANSOL VIỆT NAM … / … Công ty cổ phần Hansol Việt Nam
VPGD: Số 115 phố Đại linh, Trung văn, HN và 16 Hoàng ngân, Trung hoà, Cầu giấy, Hà Nội, VN
ĐT: 0243 2006578 / 0903 236645.. Email: hansol@vnn.vn.. Web: www.hansol.com.vn https://www.facebook.com/Thukdbds/
Giám đốc công ty:  NGUYỄN QUANG THƯ
Kiểm soát: NGUYỄN HẢI LÝ..Kinh doanh: NGUYỄN VĂN CÔNG, HOÀNG ÁNH DƯƠNG.. Kế toán: HOÀNG THỊ MINH THƯ
Hansol VN với đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất thi công trang trí Nội thất và Sàn gỗ
* Sản xuất và thi công trang trí Nội thất cao cấp
* Nhập khẩu và phân phối Sàn gỗ Hàn Quốc cao cấp
* Tư vấn môi giới và kinh doanh bất động sản
“Phương châm hoạt động: Luôn vươn tới đỉnh cao chất lượng”

HANSOL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY … / … Hansol Vietnam Joint Stock Company
Education Office: No. 115 Pho Linh, Trung Van, HN and No.16 Hoang Ngan, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi, VN
Phone: 0243 2006578/0903 236645..E: hansol @ vnn.vn..Web: www.hansol.com.vn https://www.facebook.com/Thukdbds/
Company director: NGUYEN QUANG THU
Control: NGUYEN HAI LY .. Business: NGUYEN VAN CONG, HOANG ANH DUONG .. Accountant: HOANG THI MINH THU
Hansol VN with a team of professional and experienced employees in the field of manufacturing and decoration of Interior and Wood Floors
* Production and construction of high-end interior decoration
* Import and distribution of high quality Korean laminate flooring
* Brokerage consultancy and real estate business
“Operating motto: Always reaching to the top of Quality”

Chát ngay
1
Close chat
Xin chào! Bạn muốn tư vấn , hãy nhấp vào Start để trò chuyện

Start

090 3236645 083 7863568