Sàn gỗ Hansol VR 2017 dày 12mm

TRANG ĐIỂM NỀN NHÀ BẰNG VẺ ĐẸP THIÊN NHIÊN 자연의 아름다움을 지닌 집의 역사 밝은 한솔의 나무 마루는 집에 천연 나무와 같은 밝은 아름다움을 선사합니다. 풍부한 색상과 모든 공간에서의 부드러움으로 인하여 항상 인간의 삶이 더 밝아집니다. 최적의 내구성 : 현대 목재 프레스 기술로 한솔 라미네이트 바닥재의 내구성을 확인했습니다. 이제 바닥은 외부 힘에 의한 어떤 곡률, 좌굴, 균열, 마모 및 찢김 방지를 방지합니다,, . ,,,,, HANSOL VR STYLE 2017 và BẢO HÀNH 15 NĂM

Khuyến mãi khách hàng mua >50m = 15,000đ/m và mua >100m = 25,000đ/m + Xốp lót + V/c HN + Lắp đặt HN

Khuyến mãi khách hàng mua >50m = 15,000đ/m và mua >100m = 25,000đ/m + Xốp lót + V/c HN + Lắp đặt HN

Khuyến mãi khách hàng mua >50m = 15,000đ/m và mua >100m = 25,000đ/m + Xốp lót + V/c HN + Lắp đặt HN

Hansol VR 12mm Style 2018 – Mã màu VR 7003 ,,, 000,000đ/m – khuyến mãi tùy theo khối lượng mua

Hansol VR 12mm Style 2018 – Mã màu VR 7004 ,,, 000,000đ/m – khuyến mãi tùy theo khối lượng mua

Khuyến mãi khách hàng mua >50m = 15,000đ/m và mua >100m = 25,000đ/m + Xốp lót + V/c HN + Lắp đặt HN

Hansol VR 12mm Style 2018 – Mã màu VR 7008 ,,, 000,000đ/m – khuyến mãi tùy theo khối lượng mua

Khuyến mãi khách hàng mua >50m = 15,000đ/m và mua >100m = 25,000đ/m + Xốp lót + V/c HN + Lắp đặt HN

Hansol VR 12mm Style 2018 – Mã màu VR 7010 ,,, 000,000đ/m – khuyến mãi tùy theo khối lượng mua

Khuyến mãi khách hàng mua >50m = 15,000đ/m và mua >100m = 25,000đ/m + Xốp lót + V/c HN + Lắp đặt HN

Hansol VR 12mm Style 2018 – Mã màu VR 7002 ,,, 000,000đ/m – khuyến mãi tùy theo khối lượng mua

Khuyến mãi khách hàng mua >50m = 15,000đ/m và mua >100m = 25,000đ/m + Xốp lót + V/c HN + Lắp đặt HN

Chát ngay
1
Close chat
Xin chào! Bạn muốn tư vấn , hãy nhấp vào Start để trò chuyện

Start

090 3236645 083 7863568